Välkommen till
Orsa Miljö- och Fastighetsservice AB!

Företaget startades 1994 med affärsidéen:
"Vaktmästeri med specialisering på VVS".

Verksamheten har med hjälp av ett nätverk med underentreprenörer utvecklats till en total fastighetsservice för villor, hyreshus, industrier och försäkringsbolag.

Micke Andersson och Tommy Blomqvist.

Det är vi som jobbar här och svarar gärna på era frågor.